La Chorrera市一商场保安遭枪击

【巴拿马中讯网-据TVN新闻媒体报导】本周三晚,La Chorrera市Plaza Arboledas商场一名保安遭两名歹徒枪击并造成重伤。

据TVN媒体获得的消息内容显示,两名歹徒抢走了保安的配枪,对其开枪射击四次。随后逃离了现场。

事发后,保安被送往La Chorrera市医院接受治疗,但由于伤势过重,还徘徊在生死边缘。

(新闻来源拉美侨声报)